Kleine Nederlandse Arboreta

Deze website wordt verzorgd door:

Arboretum Van Schalkwijk

Sinocalycanthus chinensis

Deelnemers

Werkgroep voor behoud kleine collecties

Wout Kromhout

Misschien bent u zo’n dendroloog of verzamelaar die voor eigen genoegen een kleine collectie beheert. De eigen tuin of een stuk(je) grond, wellicht elders, is ingericht als privé-botanisch park met een collectie.

Voor sommigen gaat het om het genoegen planten steeds weer te observeren en dat zonder de inspanning van verre reizen. Anderen stellen zich tot doel een bepaald geslacht te verzamelen en daar dan uitputtend mee bezig te zijn. Gestreefd wordt dan naar volledigheid en uitgebreide kennis van dat geslacht. Maar vaak ook kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Gaandeweg sluipen er allerlei andere planten de collectie binnen en zo ontstaat er dan toch nog een arboretum-achtig park. Althans, zo is het mij vergaan.
Net zo snel als het park en de planten groeien, neemt ook de leeftijd toe van de eigenaar. Daarop doorredenerend hebben enkele leden en het bestuur zich gerealiseerd dat zulke informele privécollecties risico’s lopen in hun voortbestaan. Door fysiek onvermogen of overlijden van de beheerder verkommeren dergelijke, vaak waardevolle plantenverzamelingen of verdwijnen soms zelfs in de versnipperaar. Beter is het om tijdig na te denken over hoe zulke collecties voor de toekomst zeker te stellen zijn. Daarnaast kunnen collectiehouders veel van elkaar leren.
Samen met Piet Vos willen we proberen een werkgroep op te richten met collectiehouders die wel wat zien in enige samenwerking en van elkaar leren. Het idee achter deze werkgroep ”dendrologisch cultuurhistorisch erfgoed” is collectiebeheerders samen te brengen. Samen kunnen zij dan nuttige initiatieven ontwikkelen rond de thema’s voortgang en voortbestaan.

Let wel, de grotere collecties, die meestal een officiële status hebben, willen wij niet voor de voeten lopen. Evenmin willen wij de Nederlandse Planten Collecties leden afsnoepen. Het gaat ons vooral om het bijeenbrengen van liefhebbers die hun park of collectie groot zien worden en zorg hebben over beheer of voortgang. We willen gezamenlijk bekijken wat we daar aan kunnen doen. Zit u in deze situatie meldt u zich dan aan. Het kost niets en allicht komt er voor u iets nuttigs uit voort! Graag uw reacties naar P.G. Vos, Lindeboom 4, 6631 AD Horssen, e-mail: pgvos@kabelfoon.nl.

Artikel afkomstig uit Arbor Vitae Jaargang 15, Nº1 februari 2005, pagina 16.